← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΗΗΔΟΡ1Θ-Μ6Β
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
53267
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-10-20
Θέμα
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 3-2020 απόφασης της ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%97%CE%97%CE%94%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%9C6%CE%92/document.pdf