← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
65Λ9ΟΡ1Θ-ΕΗΥ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
71762
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-10-20
Θέμα
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 2-2020 απόφασης ΤΕΕΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/65%CE%9B9%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%95%CE%97%CE%A5/document.pdf