← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
67ΞΜΟΡ1Κ-0ΘΙ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
78ΡΞΟΡ1Κ-ΗΡΗ
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-11-20
Θέμα
Η υπ΄αριθμ.: 4-2019 απόφαση της Τ.Ε.Ε.Α. Πειραιά
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/67%CE%9E%CE%9C%CE%9F%CE%A11%CE%9A-0%CE%98%CE%99/document.pdf