← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ψ1ΔΩΟΡ1Κ-Ψ3Β
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6ΒΣΛΟΡ1Κ-ΡΒΥ
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-11-20
Θέμα
Η υπ'αριθμ.: 3-2019 απόφαση της Τ.Ε.Ε.Α. Πειραιά
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A81%CE%94%CE%A9%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A83%CE%92/document.pdf