← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΕΦ2ΟΡ1Θ-ΟΟΩ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
78451
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-11-20
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙ ΠΩΛ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΖΙΜΜΕΡ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%92%CE%95%CE%A62%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%9F%CE%9F%CE%A9/document.pdf