Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4170/95/05-01-1995
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-20
Θέμα
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΩΛ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΑΚΙΑΝ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λαυρεωτικής
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής
Χ (ΕΓΣΑ 87)
504928.5721
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4169629,8986