← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΡΝΦΟΡ1Φ-ΕΓ4
Αρ. πρωτοκόλλου
210120
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 (210120-2020) ύστερα από αίτημα της κ. Αγγελικής Κάτουλα του Παναγιώτη στη θέση «Μεγάλη Ράχη ή Φούριζα» Δημοτικής Κοινότητας Μπολατίου Δημοτικής Ενότητας Βόχας του Δήμου Βέλου - Βόχας Π.Ε. Κορινθίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αγγελική Κάτουλα του Παναγιώτη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Βέλου - Βόχας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
389949.12
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4197961.03