← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
9609ΟΡ10-3ΔΦ
Αρ. πρωτοκόλλου
217939
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-11-20
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 με αριθ. 217939-19-11-2020 ύστερα από αίτημα της Μαρίας Παπαδημητρίου στη θέση "Κρούνη" Τ.Κ. Άγναντης , Δήμου Καμένων Βούρλων
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος
Χ (ΕΓΣΑ 87)
400934.931
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4284338.556