← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Λ91ΟΡ1Θ-ΘΛΟ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
79649
Ημερομηνία Καταχώρησης
25-01-21
Θέμα
η υπ' αρίθ. 67-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9B91%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%98%CE%9B%CE%9F/document.pdf