← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΣΙΝΟΡ1Υ-ΡΘ6
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
75051
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-21
Θέμα
Ανάρτηση και διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 4-2020 απόφασης ΤΕΕΑ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A3%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A1%CE%986/document.pdf