← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3720
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-02-21
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 45.516,25 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 ύστερα από αίτημα της εταιρείας ΒΙΠΑ Ιεράπετρας ΑΕ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ιεράπετρας
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
656801.170
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3877395.842