← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Κ38ΟΡ1Φ-Υ5Ρ
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-02-21
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 01-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 7703-666-21-01-2016 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9A38%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A55%CE%A1/document.pdf