← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΡΠΒ0ΟΡ1Κ-ΤΚΕ
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-03-21
Θέμα
Ανάρτηση της υπ’ αρ.134-2007 Απόφασης της δεύτερης Α΄βάθμιας ΕΕΔΑ Αν. Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A1%CE%A0%CE%920%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A4%CE%9A%CE%95/document.pdf