← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4790/24-05-1993
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-03-21
Θέμα
Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση οικισμός Απιδεώνα Αχαίας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΧΑΛΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δυτικής Αχαΐας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
274226.85
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4216848.79