← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
62756
Ημερομηνία Καταχώρησης
31-03-21
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 226/16/27-12-2019 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Βοιωτίας.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λεβαδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
396505.64
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4244124.36