← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
64ΓΥΟΡ1Κ-ΨΔΑ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
64ΓΥΟΡ1Κ-ΨΔΑ
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-04-21
Θέμα
Ανάρτηση της υπ’ αρ.96-2006 απόφασης της Α΄θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ανατολικής Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/64%CE%93%CE%A5%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A8%CE%94%CE%91/document.pdf