← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2373/23-4-2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-05-21
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
3930178.014
Υ (ΕΓΣΑ 87)
789433.197