← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΞΔ4ΟΡ1Θ-0ΥΔ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
80100
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-05-21
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 147,20Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9E%CE%944%CE%9F%CE%A11%CE%98-0%CE%A5%CE%94/document.pdf