← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
68ΛΙΟΡ1Κ-ΣΒ3
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
80113
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-05-21
Θέμα
Ανάρτηση πληροφοριακού εγγράφου της υπ' αριθμ 183-1991 απόφασης της Α-θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Αν. Αττικής
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/68%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%A3%CE%923/document.pdf