← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2937/20-5-2005
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-05-21
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ΖΥΓΟΙ Ή ΠΕΡΑΜΑ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΔΙΑΚΟΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΙΑΚΟΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου