← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2734/13-7-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-06-21
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79, ύστερα από αίτημα του κ. Σταματόπουλου Ιωάννη κάτοικου Δημητρόπουλου, στη θέση «Δημητρόπουλο», Τ.Κ Δημητρόπουλου, ΔΕ Συμπολιτείας , του Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ιωάννης Σταματόπουλος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αιγιαλείας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
328334.26
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4234744.32