← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΞΒΡΟΡ1Θ-ΨΣΩ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
64688
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-06-21
Θέμα
Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αρίθμ 3-2020 Απόφασης Της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε Ρεθύμνης
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9E%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A11%CE%98-%CE%A8%CE%A3%CE%A9/document.pdf