← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6090/31-10-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-07-21
Θέμα
ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ822Α ΓΑΙΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΝΙΟΥ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου