← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1888/11-09-1998
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-07-21
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 340,00 στρ., στη Τ.Κ. Τρικόρφου, Δ.Ε. Δωριέων,Π.Ε. Φωκίδας.
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Τ.Κ. Τρικόρφου, Δ.Ε. Δωριέων, Π.Ε. Φωκίδας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δωρίδος
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας