← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
9Τ7ΨΟΡ1Φ-Π1Β
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΟΖ2ΟΡ1Φ-ΡΒΛ
Ημερομηνία Καταχώρησης
27-07-21
Θέμα
Η αριθ. 2- 2021 απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Αιτ-νίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9%CE%A47%CE%A8%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A01%CE%92/document.pdf