← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
9ΗΞΠΟΡ1Γ-ΡΣ3
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
6Ξ52ΟΡ1Γ-ΓΧΡ
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-09-21
Θέμα
Απόφαση αριθ. 1-2021 της Τ.Ε.Ε.Α. Π.Ε. Άρτας για υπόθεση που αφορά χαρακτηρισμό έκτασης, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998-79, που βρίσκεται στην θέση «Σπάθες εκτός σχεδίου» της Τ.Κ. Άνω Αθαμανίου, Δ.Ε. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Π.Ε. Άρτας, εμβαδού 10.362,14 τ.μ..
Δασική Υπηρεσία
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΡΤΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9%CE%97%CE%9E%CE%A0%CE%9F%CE%A11%CE%93-%CE%A1%CE%A33/document.pdf