← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΛ4ΠΟΡ1Φ-ΔΚ5
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-10-21
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 4459-26-06-1995 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%9B4%CE%A0%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%94%CE%9A5/document.pdf