← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΗ9ΨΟΡ1Φ-34Β
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΟΖΖΟΡ1Φ-ΒΛ8
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-01-22
Θέμα
Αριθμ. 3-2021, ΑΠΟΦΑΣΗ <br /> ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%979%CE%A8%CE%9F%CE%A11%CE%A6-34%CE%92/document.pdf