← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΣ27ΟΡ1Φ-ΚΕΤ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
68399/18-02-2019
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-02-22
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 09-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 35913-18-02-2019 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%A327%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9A%CE%95%CE%A4/document.pdf