← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΩ0ΗΟΡ1Φ-ΜΟ0
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
80123/20-05-2021
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-02-22
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 84086-19-05-2021 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%A90%CE%97%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%9C%CE%9F0/document.pdf