← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω3ΚΕΟΡ1Φ-Τ5Α
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-02-22
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣς ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Α.Π. 463-29-01-1997 ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A93%CE%9A%CE%95%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A45%CE%91/document.pdf