← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
9ΓΘΖΟΡ1Κ-ΕΧ6
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
70433
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-03-22
Θέμα
Βεβαίωση σιωπηρής απόρριψης αντίρρησης.
Δασική Υπηρεσία
ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9%CE%93%CE%98%CE%96%CE%9F%CE%A11%CE%9A-%CE%95%CE%A76/document.pdf