← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
9783 π.ε
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-04-22
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού Έκτασης
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Γκαράς Νικόλαος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δίου - Ολύμπου
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Πιερίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
379150
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4430800