← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΝΧΓΟΡ1Φ-ΔΨ8
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-04-22
Θέμα
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 07-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΕΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1543-23-06-1999 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%9D%CE%A7%CE%93%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%94%CE%A88/document.pdf