← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
8141/4-12-1997
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-07-22
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΛΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΛΕΞΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου