← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3652/21-7-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-07-22
Θέμα
ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ492
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου