← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3332/23-09-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-07-22
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΕΜΙΝΕ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μύκης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης