← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1247/03-04-1985
Ημερομηνία Καταχώρησης
26-09-22
Θέμα
Βεβαίωση πληροφοριακού εγγράφου για έκταση εμβαδού 2.086,91 τ.μ. στη θέση ''Μπελεκάρι'' Τ.Κ. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Π.Ε. Φωκίδας. ύστερα από αίτημα της κ. Αναστασίας - Νταίζη Ντουρουντάκη.
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αναστασία - Νταίζη Ντουρουντάκη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δελφών
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φωκίδας