← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1782/10-3-1995
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-11-22
Θέμα
Έγγραφο του Διευθυντή Δασών Δωδεκανήσου το οποίο αναφέρεται σε έκταση εμβαδού 6.820 τ.μ. στη θέση "Πεύκοι" γαιών Λίνδου (ΚΜ 643Β).
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αικατερίνη συζ. Παναγιώτη Πισσάκα
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
865209.93
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3999278.72