← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Ρ094653Π8-Γ5Γ
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-01-23
Θέμα
ΑΡΙΘ. 1-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%A1094653%CE%A08-%CE%935%CE%93/document.pdf