← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΘΓ04653Π8-ΖΝΘ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
48677/01-04-2016
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-02-23
Θέμα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠ 39915-3030-21-03-2016 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡXEIO ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A8%CE%98%CE%9304653%CE%A08-%CE%96%CE%9D%CE%98/document.pdf