← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
43425/20-11-1998
Ημερομηνία Καταχώρησης
24-02-23
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΠΑΡΜΑΚΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
719686,61
Υ (ΕΓΣΑ 87)
43333834,89