← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω8ΜΖ4653Π8-ΧΑΥ
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-03-23
Θέμα
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 02-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.30729-793-15-03-2010 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A98%CE%9C%CE%964653%CE%A08-%CE%A7%CE%91%CE%A5/document.pdf