← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
2903/12-5-1995
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-04-23
Θέμα
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5.107,52 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ¨ΚΑΡΥΑ¨Τ.Κ. ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΌΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΠΥΛΟ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πατρέων
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
306163.83
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4231758.28