← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
9ΖΧΞ4653Π8-Λ09
Αρ. πρωτοκόλλου
213687/03-05-2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-05-23
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 ν. 998-79 (αριθμ. πρωτ. 213687-03-05-2023) ύστερα απο υποβληθείσα αίτηση του Καραγιάννη Βασιλείου του Νικολάου, για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 421,87 τ.μ. με στοιχεία κορυφών 1-2-3-…-20-21-1, η οποία κείται στη θέση «Καρυά» Τ.Κ. Ελεκίστρας Δ.Ε. Πατρών Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡXEIO ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πατρέων
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
305997.584
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4231241.27