← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
94ΤΚ4653Π8-ΤΥΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
213168/03-05-2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-05-23
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 ν. 998-79 (αριθμ. πρωτ. 213168-03-05-2023) ύστερα απο υποβληθείσα αίτηση του Μαργέλλου Αθανάσιου του Γεωργίου, για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 29,34 τ.μ. (Τμήμα Α εμβαδού 29,13 τ.μ. με στοιχεία κορυφών Γ-Δ-Ε-Ζ-39Α-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-Γ και Τμήμα Β εμβαδού 0,21 τ.μ. με στοιχεία κορυφών 40Α-41-41Α-40Α) η οποία κείται στη θέση «Κουρούγιαννη» Τ.Κ. Ελεκίστρας Δ.Ε. Πατρών Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡXEIO ΠΑΤΡΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πατρέων
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
306779.44
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4231568.069