← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΧΛΠ4653Π8-ΩΝ1
Αρ. πρωτοκόλλου
230613
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-05-23
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 475,14 τ.μ. στη θέση «Πλακωτά» της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΟΥΡΕΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καλαμάτας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
331198.101
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4101802.198