← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΡΑΑ4653Π8-Χ9Ζ
Αρ. πρωτοκόλλου
2560689
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-05-23
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μεγαλόπολης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αρκαδίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
337573.81
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4128604.81