← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
744/16-03-2004
Ημερομηνία Καταχώρησης
01-08-23
Θέμα
744/16-03-2004 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Κυπαρισσίας στη Θέση "Λάκες Τραγάνας" της Δ.Δ. Λεύκης του Δήμου Γαργαλιάνων, κατόπιν αιτήσεως του Ιωάννη Παπαϊωάννου του Παναγιώτη, σύμφωνα με την οποία η έκταση χαρακτηρίζεται ως γεωργική έκταση του άρθρου 3, παρ. 6, εδάφιο α του Ν. 998/79 και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 998/79.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ιωάννης Παπαϊωάννου του Παναγιώτη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Τριφυλίας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
292268.935
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4097440.645