← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
526999
Ημερομηνία Καταχώρησης
04-10-23
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Κουρέτας Ανδρέας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
---επιλέξτε Δήμο---
Χ (ΕΓΣΑ 87)
337804,38
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4150335,32